Styremøte 22. mars

Styret avvikler sitt første møte i år søndag 22. mars. Har noen innspill til saker de ønsker at styret skal behandle, må disse sendes til leder på e-post: helgejon@online.no senest onsdag 18. mars.

Stengt for kommentarer.