Informasjon om årsmøtet

Det vises til innkalling av 4. januar. Årsmøte for Sørreisa O-lag finner sted søndag 28. februar kl. 1800-2000 i NAVs tidligere lokaler i 2. etasje på kommunehuset i Sørreisa. Inngang som vender mot YX-stasjonen benyttes.

Vi anmoder alle som tenker å delta om å gi beskjed om dette på e-post til helgejon@online.no eller på SMS til 99291425 senest i løpet av torsdag 25. februar. Dette for å få en pekepinn på antallet slik at vi kan legge til rette best mulig mht smittevern. Medlemmer som ikke har forhåndsmeldt sin tilstedeværelse vil selvsagt likevel ikke bli nektet deltagelse.

Årsmøtedokumenter:

*) Regnskapet i sin helhet legges frem under årsmøtet

For å ha stemmerett under årsmøtet må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av o-laget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til o-laget, jf. lov for Sørreisa O-lag § 5 første ledd.

Sørreisa 21.02.2021
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

–  –  –

Påmeldte:
Jon Helge Vaeng
Anne-Kari Bakkland
Leif Gulbrandsen

 

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar