Hoppbakker på Sørsia på orienteringskart-oppdatering Stutebakken

Oppdatering artikkel av 13.november 2018

Oppdatering Stutebakken

I går tikket det inn en hyggelig melding fra Eivind Solvang om en «minor detail» om Stutebakken, og plassering av denne. Eivind er sønn til Ole Solvang som hadde Solbo, og vokste opp midt i sentrum i Sørreisa, i et hus som stod akkurat der paviljongen står i dag. Han flyttet til Trondheim i 1972, og bor der fremdeles.

Meldingen gikk på at jeg hadde plassert Stutebakken noen meter feil, og at denne lå lenger mot Eriksen-gården og Bonhaugen. Altså at den lå på eiendommen til Alf Eriksen, og ikke til Erhart Sørstrøm som jeg hadde tegnet den inn på.

Eivind har mange minner fra Stutebakken og skilivet i Sørreisa. Han husker veldig godt da Bjørn Wirkola hoppet i Spika. Bjørn Wirkola var egentlig kombinertløper i Eldre Junior på den tida. På torsdag den uka Wirkola hoppet i Sørreisa trente han langrenn i løypene ved Herredshuset. Da prøvde Sørreisa-guttene å henge seg på de første metrene så godt de kunne. Eivind husker videre at Jensen på kafèen (på Herredshuset) hadde ansvaret med å slå på og av flomlyset. Bryteren stod på veggen bak scenen. Da kunne det skje at han slo av lyset mens gutta ennå hoppet. Til og med midt når de var midt i svevet. Det kan være at hoppguttene syntes det var så artig å hoppe at de drøyde det ekstra.

Tilbake til den rette plasseringen av Stutebakken. Eivind mener som sagt at denne lå over gjerdet mot Bonhaugen og på Alf Eriksen sin eiendom. Da artikkelen omhandler hoppbakker på orienteringskart måtte jeg sjekke dette nærmere mot nettopp et orienteringskart. Det eneste orienteringskartet som har hoppbakken inntegnet er kartet Skøelv, gitt ut av Skøelv IL i 1968:

Kartutsnittet underbygger at hoppbakken kan ligge noe nærmere Eriksen-gården(hoppbakken midt i bildet og gården sees til venstre på kartutsnittet) enn hvor jeg har plassert denne i opprinnelig artikkel. Målestokken er 1:20 000. Samtidig er hoppbakken tegnet inn rett nedenfor en rygg(se kurvinga av den ene tellekurven/kvoten på kartet), og dette er jo helt logisk.

Willy Holt blir koblet på korrespondansen. Willy vokste opp på Mellaholtet rett ved brua, og ble født på stabburet(!) på gården Sørstrøm. Han forteller at han hoppet kun et skolerenn i Stutebakken, men målte utrolig mange hopp til sine hoppvenner Eivind og Kjell Johan (Eriksen).

 

Hvor ER så Stutebakken korrekt plassert?

Først vil jeg vise min feile plassering på O-kartet i forrige artikkel, se post 1 her:

FEIL ANGIVELSE AV ARIKKELFORFATTER:

Så viser jeg den korrekte plasseringen basert på korrespondanse med Eivind og Willy:

KORREKT ANGIVELSE:

 

BAKKEN PÅ SATELITTKART, ANGITT AV EIVIND:

 

PÅ HISTORISK FOTO, SE GUL PRIKK:

Når man landet svingte man til venstre på sletta mot Eriksen-gården jfr Eivind. Han forteller videre at det var mye aktivitet i bakken i hans oppvekst, men trolig mer i tidligere år. Stutebakken var en fin startbakke, men var litt for flat og med litt langt og flatt tilløp. Tilløpet var først en liten bakke og så en litt større bakke og deretter et langt og flatt tilløp fram til hoppkanten. Det ble litt som stille lengde og favoriserte de med god spenst. Det var vanskelig å få god fart på dårlig føre.

 

Til slutt må vi avslutte artikkel-oppdateringen med bilder av Stutebakken i dag, fotograf Jon Helge:

Som så mange andre gamle bakker i Sørreisa; Brekka, Spika, Storelvbakken m/flere; gjengrodd av skog.

 

VI SIER CASE CLOSED OG STUTEBAKKEN ER RETT PLASSERT PÅ KART OG I TERRENG

Stengt for kommentarer.