Stor satsning mot skolene i Troms

Skjemdump fra introduksjonsfilm på YouTube om skoleorientering. Lenke finnes lenger ned på siden. Se filmen og bli inspirert!

Skolen er et satsningsområde for Norges orienteringsforbund gjennom prosjektet Orientering i skolen. En viktig samarbeidspartner i satsningen er de lokale friluftsrådene.

Henning Bratland Carlsen er primus motor for skoleprosjektet. (Foto: Norges o-forbund)

Prosjektleder Henning Bratland Carlsen har i dag sendt e-post til aktuelle friluftsråd og orienteringsklubber i Troms der han opplyser at det er kommet på plass en flott kursrekke i juni i samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd, Ishavskysten Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd. Carlsen vil selv lede det enkelte kurs.

Det første som står på programmet er et webinar mandag 14. februar kl. 1430-1530 som lærere/skoler som er tilknyttet friluftsrådenes nettverk blir invitert til. Også orienteringsklubbene i friluftsrådenes nedslagsfelt blir invitert. Temaene under webinaret vil være:

Webinaret gjennomføres på Teams. De som ønsker å delta kan klikke her: Møtelenke

Deretter blir det lærerkurs med praktiske aktiviteter som vil bli gjennomført på dagtid (ca. kl. 10-15). Følgende kurssteder er satt opp på følgende datoer:

  • Sørreisa (antakelig på Skøelv skole) onsdag 8. juni
  • Tromsø (antakelig på Fagereng skole) torsdag 9. juni
  • Nordreisa (på Kvænes/Storslett) mandag 13. juni
  • Alta (sted ikke bestemt) tirsdag 14. juni

Invitasjon til hvert enkelt kurs kommer etter hvert. Friluftsrådene utarbeider disse og mottar påmeldinger. Også til disse kursene inviteres orienteringsklubbene i området til å være med. Dette er en god mulighet til å etablere/videreutvikle et godt samarbeid med skolen. Ta i så fall kontakt med Henning Bratland Carlsen på e-post til HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Videre er Carlsen i dialog med Sørreisa O-lag og BUL Tromsø om muligheten for å gjennomføre elevundervisning på en skole i Sørreisa tirsdag 7. juni og i Tromsø fredag 10. juni. Om dette blir noe av vil avhenge av skolenes respons, men vi håper skolene vil se positivt på tilbudet. Sørreisa O-lag vil stille med nødvendig bistand blir det elevundervisning i Sørreisa.

(Klikk to ganger for størst visning)

På alle skolene i Sørreisa er det laget skolekart. Kartet over Sørreisa sentralskole er imidlertid ikke hensiktsmessig å bruke da skoleområdet for tiden er en anleggsplass pga utvidelse og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Nytt skolekart vil bli laget når nyskolen står ferdig. Da vil forøvrig de to andre skolene bli lagt ned, men kartene vil uansett bestå. Kartene er hentet fra www.skoleorientering.no

Stengt for kommentarer.