Klart for årets første O-jaktløp

Torsdag 6. mai starter vi opp årets O-jakt. Første løp har start/mål ved Sørreisa sentralskole, og vil være et gate-o-løp.

Fast starttidspunkt på O-jaktløpene er mellom kl. 18 og 19. I dette tidsrommet er det arrangører til stede (de blir tilstede til siste person er i mål) som vil dele ut kart, ta tiden på de som vil ha tidtaking, og gi instruksjon til de som ønsker det.

På grunn av covid-19-pandemien er det imidlertid også mulig å gjennomføre på andre tidspunkter. Postene for løpet 6. mai er allerede satt ut. Alle poster blir hengende ute til og med fredag 7. mai. Det betyr at i tidsrommet fra nå onsdags kveld og ut fredag kan løypene gjennomføres når man vil. De som ikke starter i det ordinære starttidsrommet (torsdag kl. 18-19) må huske på å melde fra om navn, løype og tid (hvis tid ønskes registrert) for å få løpet registrert og tellende i O-jakta. Se info via lenken nederst i saken.

Nytt av i år er at vi tilbyr en ekstra løype først og fremst rettet mot de aller yngste, men som selvsagt er åpen for alle som måtte ønske å gjennomføre den. Løypa, som vi har kalt «rekruttløype», vil bestå av helt enkle poster og vil være maks 1 kilometer lang.

Rekruttløypa.

Løyper O-jakt 6. mai – Sørreisa sentralskole:

Deltagelse på O-jaktløp er gratis t.o.m. 16 år. For de som er fra 17 år og eldre koster det kr. 30 per løp. Man kan også velge å betale kr. 200 for en hel sesong, som i år vil bestå av 14 løp. Betaler man sesongpris vil det bety at prisen per løp blir kun 14 kroner. Oversikt over alle 14 løp finnes ved å klikke på lenken helt nederst i saken.

Alle som deltar i minst 5 løp vil få premie.

Drikkeflaske i stål med navn på var fjorårets O-jaktpremie. Flasken tilhører artikkelforfatteren.

Spesielle smittevernstiltak:
Det skal holdes en avstand på minst en meter til andre personer. Syke personer skal holde seg hjemme, herunder personer med selv mindre luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19. Det samme gjelder personer som er i karantene eller isolasjon. Forøvrig viser vi til Helsedirektoratets nasjonale veileder om smittevern innen idretten.

Stengt for kommentarer.