IKON – Samarbeid mellom idrett, kultur, offentlige instanser og næringsliv

I Sørreisa er det nå satt i verk en prosess for å få idretten, kulturlivet, offentlige instanser og næringslivet til å samarbeide til det beste for kommunen. Samarbeidet har navnet IKON, og det overordnede målet er at man gjennom å dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer skal bidra til fremdrift og utvikling slik at Sørreisa blir en attraktiv bokommune der næringsliv, kultur og idrett blomstrer. IKON-samarbeidet skal blant annet bidra til å utløse flere og større midler til ulike prosjekter.

På et folkemøte i Sørreisa kulturhus 22. september holdt lederen for Ranheim idrettslag, Arne Kristian Fredriksen et engasjert innlegg om hva de har oppnådd i Trondheim gjennom IKON.

Prosessen drives av Sørreisa næringsforening, og neste steg er å sette sammen et IKON-råd bestående av ni medlemmer utnevnt av henholdsvis idrettsrådet, sang- og musikkrådet, eldrerådet, ungdomsrådet, næringslivet og Sørreisa kommune. Rådets arbeid skal forankres i kommunens planverk, og kommunestyret skal vedta rådets mandat.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.