Saksliste for årsmøtet

Saksliste for årsmøte i Sørreisa o-lag 02.03.2014.

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding. Deles ut på møtet.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

Styret foreslår at o-lagets kart som er eldre enn 5 år kan legges ut på vår hjemmeside som pdf-filer for fri nedlasting til individuelt bruk. Hvis kartene skal brukes av grupper eller til offentlig virksomhet, skal det betales. Betalingsinformasjon legges ut.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Forslag deles ut på møtet

9. Valg.

 

Før selve årsmøtet tar til vil vi sammen med medlemmene behandle forslag til målsetninger for året og sesongplan. Det blir også en «Åpen post»  før vi går over på den formelle delen.

Etter  årsmøtet inviteres alle til et uformelt treff  på hotellet med litt mat og drikke. 

Stengt for kommentarer.