Tilskudd

Under finnes oversikt over hvor det er mulighet til å søke om økonomisk tilskudd til aktiviteter, kart og utstyr:

1. mars 2021: Barne- og ungdomsidrett; Ishavskraftfondet
E-post, Nettside, Retningslinjer

1. mars 2021: Momskompensasjon idrettsanlegg; Norges idrettsforbund
Nettside 1, Nettside 2

10. mars 2021: Utstyr; Norges idrettsforbund
Nettside, Retningslinjer, Godkjent utstyr

15. mars 2021: Idrettsanlegg; Troms og Finnmark idrettskrets
E-post, Nettside, Utlysning, Søknadsskjema

21. mars 2021: Aktivitet; Norges orienteringsforbund
E-post, Utlysning, Spørsmål i søknad

(Sist oppdatert 21.02.2021)