Styret

 

Styret og andre verv sesongen 2020

Verv: Navn: Telefon:   Spesielle oppgaver:
Leder Jon Helge Vaeng 992 91 425 Sørreisa idrettsråd
Nestleder Andreas Gunnberg Johansen 478 02 634 Skolekontakt
Kasserer Arvid Johansen 950 86 068 Regnskap, Tur-O
Styremedlem Helene Aspevoll 938 39 913 Stolpejakten, O-hytta
Styremedlem Guri Løkse 975 18 335 Smittevern, O-jakt
Varamedlem Yngve Helgesen 920 67 495 IT + arrangement
Varamedlem Leif Gulbrandsen 926 22 345 Utstyr, bekledning
Kontrollutvalg Rolf Arne Andreassen 951 51 388
Hans-Martin Vaeng 482 96 394
Eli Blomseth Helgesen (vara) 932 18 093

.
Revisor
.
Rolf Arne Andreassen
.
951 51 388
.
Valgkomité
.
Eli Blomseth Helgesen
Kjell Johansen
.
932 18 093
941 50 161
 
Andre oppgaver:
Kurs, kart, print Ivar Helgesen 932 03 654

(Sist oppdatert 11.05.2020)