Styret

Styret og andre verv sesongen 2020

Verv: Navn: Telefon:   Spesielle oppgaver:
Leder Jon Helge Vaeng 992 91 425 Sørreisa idrettsråd
Nestleder Andreas Gunnberg Johansen 478 02 634 Skolekontakt
Kasserer Arvid Johansen 950 86 068 Regnskap, Tur-O
Styremedlem Helene Aspevoll 938 39 913 Stolpejakten, O-hytta
Styremedlem Guri Løkse 975 18 335 O-jakt, FINN FRAM
Varamedlem Yngve Helgesen 920 67 495 IT + arrangement
Varamedlem Leif Gulbrandsen 926 22 345 Utstyr, bekledning
Revisor Rolf Arne Andreassen 951 51 388
Valgkomité Eli Blomseth Helgesen
Kjell Johansen
932 18 093
941 50 161


Andre oppgaver
 
Kurs, kart, print Ivar Helgesen 932 03 654

(Sist oppdatert 25.03.2020)