Styret

STYRET for sesongen 2016:

Verv:  Ekstra-ansvarsområder: Navn:   Telefon:
Leder  O-hytta, politiattest, Tur-O Helene Aspevoll   93839913
Nestleder O-jakt og sponsorkontakt. Hilde Hanssen   98817845
Regnskap Materialforvalter, oppmann og Tur-O Arvid Johansen   95086068
Styremedlem Roar Jørgensen   95220836
Styremedlem Finn-fram-dagen. Guri Løkse   97518335
 –        
Varamedlem  Bekledning/O-tøy Leif Gulbrandsen   92622345
Varamedlem Hans-Martin Vaeng   48296394
 –        
Revisor   Rolf-Arne Andreassen   91790585
 –        
Valgkomité Ivar Helgesen og

Ronny Moan

  93203654

90085066 

     

 

 

Spesielle ansvar blant medlemmene:   
Kurs, kart, print, og Tur-O: Ivar Helgesen 93203654
 Tilsyn O-hytta Tor Midttun  95114007

Tiltaksplaner:

– Godkjent tiltaksplan for 2014
Godkjent tiltaksplan for 2015