Styret

Styreverv og andre verv sesongen 2021

Verv Navn Telefon Spesielle oppgaver
Leder: Jon Helge Vaeng 992 91 425 Idrettsrådet, IKON, Web, Smittevern
Nestleder: Anne-Kari Bakkland 952 52 115 Skolekontakt, Klubbutvikling
Kasserer: Arvid Johansen 950 86 068 Regnskap, Tur-O, Materiell/Utstyr
Styremedlem: Helene Aspevoll 938 39 913 Barneidrettansvarlig, Politiattester, O-hytta
Styremedlem: Stine-Mari Gabrielsen 911 17 427 Kursansvarlig, O-jakt, Ass. skolekontakt
Varamedlem: Jon-Terje Rubbås 951 17 854 Trening
Varamedlem: Hanne Fredriksen 993 13 535 Nybegynneropplæring
X
Kontrollutvalg: Hans-Martin Vaeng 482 96 394
Ulf Wensel 932 49 978
Kjell Johansen (vara) 941 50 161
X
Revisor: Rolf Arne Andreassen 951 51 388
X
Valgkomité: Eli Blomseth Helgesen 932 18 093
Kjell Johansen 941 50 161
Margrethe G. Johansen 916 04 430
Ivar Helgesen (vara) 93203654
X
Andre oppgaver: Ivar Helgesen 93203654 Kart, Print
Leif Gulbrandsen 926 22 345 Bekledning

 

(Sist oppdatert: 10.03.2021)