Styret

STYRET for sesongen 2019:

Verv: Navn:   Telefon:
Leder Skolekontakt, O-jakt Helene Aspevoll   93839913
Styremedlem Finn-fram-dagen. O-jakt Guri Løkse   97518335
Regnskap Tur-o, oppmann, Arvid Johansen   95086068
Styremedlem Utstyr og bekledning, tur-O. Leif Gulbrandsen   92622345
Styremedlem Nestleder, O-jakt, IT-løsning arr. Andreas Gunnberg Johansen    47802634 
     
Varamedlem IT – løsning, arr. Yngve Blomseth Helgesen   92067495
Varamedlem Ansvarlig – IT-løsning. arr. Hans-Martin Vaeng   48296394
 –        
Revisor   Rolf-Arne Andreassen   95151388
 –        
Valgkomité Ivar Helgesen og

Ronny Moan

  93203654

90085066 

E-post post@sorreisa-olag.no

 

 

Spesielle ansvar blant medlemmene:   
Kurs, kart, print, og Tur-O, O-jakt Ivar Helgesen 93203654
 Tilsyn O-hytta Tor Midttun  95114007

Tiltaksplaner:

– Godkjent tiltaksplan for 2014
Godkjent tiltaksplan for 2015