Kontakt

Postadresse: Sørreisa O-lag
Postboks 199
9315 SØRREISA
Org.nr :   983 546 765
Konto.nr : 4705.04.02769
Telefon:
938 39 913 – leder mobil
E-post: post@sorreisa-olag.no.

Direkte til leder :helene.aspevoll@sorreisa.kommune.no