SSOL/SOL 50 år, Snacks: Historie-glimt, KM Budstikke (stafett) 1959

Jon Helge viser til Troms O-krets sin historie del 1 hvor det fremgår at det første kretsmesterskapet i stafett gikk i 1959.

Sitat:

«FIK Jerven arrangerte det første KM budstikke med 7 stafettlag fra fem klubber og i tillegg tre militærlag i gjesteklassen. Kartet var «flott» etter den tids krav målestokk 1:25 000 i svart/hvitt, ekvidistanse 20 m, militær produksjon, men ikke synfart i marka. Orienteringskart er enda noen år frem i tiden. »

Her er resultatlista og kart:

Etappene gikk på begge sider av Langvatnet, og da er nok Lombola-kartet fra forrige artikkel det nærmeste kartet for etappene på sørsiden av Langvatnet:

På vinnerlaget løp Bjørn Hanssen for vinnerlaget Lærerskolen IL. Mon tro hvilken post på løpskartet han er på på dette bildet?:

En av Bjørns sønner er for øvrig dagens BUL-løper Jan Hugo så ordtaket «eplet faller ikke så langt fra stammen» har helt tydelig sin berettigelse.

 

Oppdatering 24.04.2020:

Ivar mener at bildet er tatt fra posten merket med en trekant sydover, da lå kanskje gapahuken omtrent der postringen vises på dagens Mauken-kart?

2 Responses to SSOL/SOL 50 år, Snacks: Historie-glimt, KM Budstikke (stafett) 1959