Dugnadslørdag ;-) 1-11-14

Mens Ivar knuser tyrkere assistert av Jan – dro Jim-Arvid-Dag og Asgaut ut på i Tranøy-traktene for å leite opp Ulf på hytta si. Etter en lang reise ut på den værbitte øya – som var nedlassa i sny – kovet vi oss fram til hytta til Ulf… Der måtte «skriftebua» flyttes nærmere havet – fordi det nesten var blitt stående stilling for å oppnå effekt… Fire-fem timer senere var arbeidet gjort og alle var enige om at det hadde vært mye bedre å løpt o-løp i Tyrkia. …

Selv om Ulf hadde boller fra Berlin og kaffe…  🙂

20141101_112846 20141101_112856 ulf 20141101_114014

 

 

Faktura
Dato:                        2014-11-01
Nummer:            817
Kunde ID:            ==/
Forfall:            14 dager

Til
Ulf Wensel

Dugnadsarbeide – Senja/Tranøy – flytting av bygning for skriftemål

 

5 x personer i faktisk arbeid

( Dag/Arvid/Ulf/Asgaut/Jim) x 2 timer arbeid: 120,- x 5 x 2:                                    1200,-

1 x person som hadde tenkt å komme (medførte ekstra på de andre)                        120,-

4 x gangtillegg (hytta var IKKE mulig p kjøre til) 4 x 27,50                                    110,-

5 x risikotillegg (glatt på sti og under arbeide) 5 x 29,00                                    145,-

5 x helgetillegg ( kompensasjon for mangelde hvile) 5 X 32,00                                    160,-

4 x tapt arbeid i hjemmet (medfører ektra arb senere) 4 x 86                                    344,-

5 x smuss/hygienetillegg ( bygningsarbeid sjerpede forhold) 5 x 75                        375,-

4 x personer – kjøring til/fra 1 time x 2 x 4 x 105:                                                840,-

1 x person – som ikke kom – men kunne ha vært der:                                                210,-

 

 

Totalt:                                                                                                                                    3504,-

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

1 Responses to Dugnadslørdag ;-) 1-11-14