Klubbutvikling

Sørreisa O-lag er i 2021 med i Norges orienteringsforbunds (NOF) klubbutviklingsprosjekt.

Våre veiledere er Anna Sofie Hoff og Sigrid Vehus Skjerve som begge sitter i ungdomskomitéen i NOF. Anna Sofie er også styremedlem i NOF.

På denne siden vil vi gi informasjon om klubbutviklingsprosjektet og hvordan det går. Akkurat nå jobber vi mot skolene, og er også i ferd med å komme på Instagram.

(Sist oppdatert: 18.04.2021)