Stolpejakten

Stolpejakten er avsluttet for 2021. Informasjon om premiering finnes HER.

– – –

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Gjennom Stolpejakten ønsker vi å legge til rette for å aktivisere unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i kommunen.

Stolpe i Sørreisa i 2021

Tilsammen 40 stolper er satt ut i eller nært Sørreisa sentrum. De første 20 ble satt ut til 1. mai og de 20 neste var klare 29. juli. Stolpene er lett tilgjengelig og kan nås til fots, på sykkel og de fleste også med rullestol.

Kart med oversikt over hvor stolpene er satt ut, finnes på Stolpejaktens hjemmeside. Man må lage seg en Stolpejaktenkonto, logge inn og deretter klikke på «Kart» som kommer opp som valg på menylinjen øverst når man har logget inn. Dette gir tilgang til Stolpejaktenkart over hele landet. Å opprette en Stolpejaktenkonto er helt gratis.

Ønsker du ikke opprette konto, kan du laste ned kartet her:

Trenger du eventuelt hjelp til utskrift, ta kontakt med oss på e-post til post@sorreisa-olag.no.

Vi vil, hvis smittesituasjonen tillater det, også legge ut kart i en postkasse ved informasjonstavla som står ved aktivitetsparken bak Sørreisa Hotell. Dette er foreløpig ikke gjort.

Stolpene kan registreres elektronisk ved å laste ned appen «Stolpejakten» på mobilen (App StoreGoogle Play), slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Eventuelt kan du registrere stolper direkte på Stolpejaktens hjemmeside. For å registrere stolper elektronisk må du lage deg en Stolpejaktenkonto. Dersom du oppretter en Stolpejaktenkonto gir det deg tilgang til Stolpejakten over hele landet.

Stolpene er også utstyrt med bokstavkode for de som velger manuell registrering. Kodene kan registreres på kartet, eller på et eget ark, og sendes inn til Sørreisa O-lag enten i vanlig brevpost eller på e-post. Adressen er som følger: Sørreisa O-lag, Postboks 199, 9315 SØRREISA; e-post: post@sorreisa-olag.no.

Stolpene står ute til 30. oktober. Du finner fram til så mange stolper du selv ønsker. Alle som har funnet 25 stolper eller flere er med i trekning av flotte premier etter sesongslutt.

Oppdager du noen feil, for eksempel at stolpen er blitt skadet eller at du ikke finner stolpen, gi oss da straks tilbakemelding på e-post til post@sorreisa-olag eller på telefon/SMS til tlf. 938 39 913 / 950 86 068.

Det er helt gratis å delta på Stolpejakten i Sørreisa.

Husk å ta smittevernhensyn. Følg de til enhver tid gjeldende retningslinjer og anbefalinger som fremkommer i Helsedirektoratets nasjonale veileder om smittevern innen idretten.

Få arbeidskolleger med på Stolpejakten. Heng opp denne plakaten på jobb:

Helt til slutt: Prøv gjerne også vår turorientering, samt våre grønne turer. Førstnevnte er poster plassert ute i terrenget («tradisjonell skogsorientering»). Sistnevnte ligner på Stolpejakten, bare er enda enklere.

(Sist oppdatert 27.12.2021)