Lov for o-laget

Norges idrettsforbund vedtok en ny lovnorm på idrettstinget 2019, som trådte i kraft 01.01.2020. Alle underliggende organisasjoner må vedta lov for egen organisasjon basert på den nye lovnormen. Sørreisa O-lag gjorde dette på styremøte 25.03.2020.

Lov for Sørreisa O-lag