Kontingent

100,- pr barn t.o.m. 16 år
300,- pr voksen f.o.m. 17 år
500,- for familie (barn inngår som familie til fylte 20 år)

Kontingent bes betalt til konto 4705 0402769. Du kan også bruke vipps til 568553.

Hvis beløpet gjelder flere medlemmer så husk å skrive navn på personene på innbetalingen eller på e-post til arvidj3@online.no