Kontingent

100,- pr barn t.o.m. 16 år
300,- pr voksen f.o.m. 17 år
500,- for familie (barn inngår som familie til fylte 20 år)

Kontingent bes betalt til konto 4705.0402769. Du kan også bruke Vipps til 568553.

Hvis beløpet gjelder flere medlemmer så husk å skrive navn på personene på innbetalingen eller på e-post til arvidj3@online.no