Inf-O

  • Priser – informasjon om hva det koster å være medlem i Sørreisa O-lag
  • O-tøy – informasjon om Sørreisa O-lags bekledning
  • Historie – informasjon om historien til Sørreisa O-lag og o-kretsen forøvrig
  • Lov for Sørreisa O-lag – basert på Norges idrettsforbunds lovnorm
  • Instruks for kontrollutvalget – i henhold til § 21 i lov for Sørreisa O-lag
  • Årsberetninger – informasjon om hva vi har gjort de siste årene
  • Tiltaksplaner – informasjon om hva vi ønsker å gjøre
  • Politiattest – informasjon om kravet til politiattest og hvordan få det
  • Sponsorpolicy – informasjon til de som ønsker å bli sponsor
  • Lenker – forbund, kretser, klubber, o-butikker med mere

(Sist oppdatert 30.05.2020)