Inf-O

 • Kontingent – informasjon om hva det koster å være medlem i Sørreisa O-lag
 • Historie – informasjon om historien til Sørreisa O-lag og o-kretsen forøvrig
 • Lov for Sørreisa O-lag – basert på Norges idrettsforbunds lovnorm
 • Instruks for kontrollutvalget – i henhold til § 21 i lov for Sørreisa O-lag
 • Årsmeldinger – informasjon om hva vi har gjort de siste årene
 • Tiltaksplaner – informasjon om hva vi ønsker å gjøre
 • Politiattest – informasjon om kravet til politiattest og hvordan få det
 • Sponsorpolicy – informasjon til de som ønsker å bli sponsor
 • NNM 2020 – vårt jubileumsarrangement i anledning 50-årsjubileet
 • Hodelyktkarusellen – arrangeres hver høst når det er blitt mørkt
 • Lenker – forbund, kretser, klubber, o-butikker med mere

(Sist oppdatert 30.05.2020)