Krav om berøringsfri postregistrering som følge av koronapandemien

Norges orienteringsforbund har i dag sendt ut følgende melding til kretsledere, klubbledere og tur-o-kontakter i norsk orientering:

Turorientering har fått unormalt mye mediedekning i det siste, og det er vi veldig glade for. Vi håper selvfølgelig at et økende antall vil benytte seg av dette flotte aktivitetstilbudet. Det er imidlertid viktig at det ikke gis inntrykk av at vi ikke tar myndighetenes pålegg og anbefalinger om smittevern på alvor.

Vi presiserer derfor at det i turorientering SKAL være berøringsfri postregistrering. Stifteklemmer og klippetenger skal fjernes. Det må alle arrangører sørge for!

For all tilrettelegging av egenorganisert orienteringsaktivitet SKAL det praktiseres berøringsfrie postbesøk, dvs ingen stemplingsbukker eller -enheter skal settes ut, man berører ikke poster/merkebånd og alle brukere skal anmodes om å overholde pålegg og anbefalinger om smittevern.

På denne måten gir vi vårt bidrag til å redusere smittespredning og økt o-aktivitet samtidig.

Lasse Arnesen, generalsekretær

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar